Viktiga diskussioner på årsmötet 2023

Under fredagen hade Föreningen Svensk Elitbandy sitt årsmöte för att stänga verksamhetsåret 2022/23 och i anslutning till det avhandlades flertalet viktiga frågor för medlemsföreningarna.

Fredagen bjöd på årsmöte för Föreningen Svensk Elitbandy i Uppsala och glädjande nog var 17 av 19 röstberättigade medlemsföreningar närvarande, vilket bjöd in till många viktiga dialoger och diskussioner. Eftermiddagen inleddes med ett längre för-möte, där tid skapades för att ventilera de centrala frågor som senare skulle beslutas om på årsmötet och diskussionerna blev goda.

De samlade föreningsrepresentanterna gick bland annat igenom de inkomna motionerna till årsmötet och enades bland annat om att rösta igenom en stadgeförändring som utökar antalet ledamöter i styrelsen och att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en översyn av arbetsordning och stadgar i organisationen. Därefter kunde det faktiska årsmötet genomföras på ett synnerligen smidigt sätt under ledning av mötesordförande Erik Weiman.

– Det var ett positivt, effektivt och snabbt årsmöte. Det var viktigt att vi fick möjlighet att diskutera de centrala frågor som finns kopplade till framtiden, så som intäkter, publikutveckling och finalen. Det var bra att vi fick möjlighet att lufta detta, säger Christian Ehn, omvald ordförande i Föreningen Svensk Elitbandy.

Årsmötet resulterade sedermera i att samtliga ledamöter i styrelsen som var uppe för omval fick förnyat förtroende, men i tillägg till detta valdes två nya ledamöter in. Dessa är Rogher Selmosson, tidigare ordförande i Villa Lidköping BK, och Claes Mittjas, företagsledare med bakgrund i Edsbyns IF.

– Det underlättar jättemycket att vi blir fler i styrelsen. Det ger oss större möjligheter att förbättra bland annat kommunikationen med våra föreningar och det har blivit än viktigare under de senaste åren sedan vi fått med oss damklubbarna i vår organisation, säger ordförande Ehn.

Föreningen redovisade ett negativt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2022/23 på 600 000kr. Ett resultat som till stora delar beror på att Bandyfinalen inte gav den ekonomiska utdelning som var budgeterat. Till följd av det ekonomiska resultat hamnade frågan om arbetet med olika typer av intäkter i centrum och medlemmarna beslutade bland annat att godkänna styrelsens förslag om att ämna anställa en ny resurs för att arbete med affärsutveckling kring allt från bandyfinalen till centrala och lokala partners.

– Det betyder att vi kan fokusera mer på att driva kommersiell intäkter, marknadsföring, synliggöra oss mer och arbeta mer professionellt samtidigt som vi blir bättre på att stötta upp klubbarna lokalt, säger Christian Ehn.

På för-mötet diskuterades även det nya tv-avtalet som skrivits med Bonnier News över de kommande fem säsongerna. Noterbart från den informationen och diskussionen var att medlemmarna enades om en historisk fördelning av de ekonomiska medlen kopplade till avtalet. En fördelning som innebär att alla nio damklubbar för första gången någonsin får betydande årlig ekonomisk utdelning i samband med att alla matcher från Elitserien Dam för första gången sänds.

Styrelsen för Föreningen Svensk Elitbandy 2023/24:

Christian Ehn, ordförande
Py Börjesson
Hanna Sundell
Thomas Lövstedt, omvald
Conny Gesar, omvald
Margareta Grahn, omvald
Rogher Selmosson, nyvald
Claes Mittjas, nyvald

Foto & text: Martin Gustafsson