SVENSK ELITBANDYS HÅLLBARHETSARBETE

Föreningen Svensk Elitbandy och dess klubbar arbetar på olika sätt med hållbarhet kopplat till Agenda 2030 och de globala målen. Nedan finner ni exempel på detta:

JÄMSTÄLLDHETSOMGÅNGEN >>

SAMHÄLLSRAPPORT 2022 >>

#IDROTTÄRFÖRALLA >>

LÄS MER OM DE GLOBALA MÅLEN >>

Kontakta din klubb för mer information kring hur just de jobbar med de globala målen.