Utmanade år summerades med optimism

ÅRSMÖTE. Under lördagen genomförde Föreningen Svensk Elitbandy (FSE) sitt årsmöte och stängde därmed officiellt den synnerligen utmanande säsongen 2020/21. Detta med optimism och positiva siffror.

En ny bandysäsong står för dörren, men innan vi kan kasta oss fullt in den så skulle verksamhetsåret 2020/21 officiellt stängas i och med Föreningen Svensk Elitbandys årsmöte under lördagen. Ett möte där först och främst en unikt utmanande säsong skulle summeras och sammanfattas.

Pandemins påverkan har, precis som i övriga samhället, varit stor och mycket tid har åtgått till att “släcka bränder” för att få verksamheterna att fungera i relation till aktuella restriktioner. För FSE:s del handlade mycket givetvis om att säkerställa att Elitserien Dam och Elitserien Herr tillslut kunde genomföras som planerat och utöver en del flyttade matcher så lyckades alla inblandade parter ro säsongen i hamn. Detta i och med, vad som tillslut blev två, finalhelger i Recoverhallen i Uppsala.

Utöver detta har ligaorganisationen även fokuserat på ett arbete med “Strategi 2025” för Svensk Elitbandy, där mycket engagemang riktas åt publik, intresse för Elitserien Herr & Dam samt nya intäktskällor. Dessutom kan ligan konstatera att arbetet med webbsändningar av våra matcher har fortsatt ta kliv framåt i och med ett välfungerande samarbete med Sportbladet, där samtliga matcher från Elitserien Herr har sänts samt ett 20-tal matcher från Elitserien Dam. De sistnämnda har även synts via en hel del sändningar hos Bandypuls.

Det ekonomiska utfallet för det gångna året gav, givet förutsättningarna, ett överskott på 79` kronor.. Årets resultat har främst härledas till att intäkterna i princip nådde upp i budgeterade nivåer, men även planerade aktiviteter som inte har gått att genomföra spelar såklart in.

Ekonomin i korthet:

  • Omsättning uppgick till 6 392 ́ (6 714 ́). Resultatet 79 ́ (-22 ́)
  • Eget kapital 1 095 ́ (1 016 ́)
  • Klubbarnas fördelning av gemensamma likvida medel var totalt 3 877 ́ (3 664 ́)
  • En betydande post i bokslutet är den upplupna intäkten från RF:s kompensationsstöd finalen 21. Stödet betalades ut i början av juli och uppgick till 554 ́. Motsvarande belopp har reserverats i bokslutet för kommande projektkostnader avseende strategi 2025. 

Siffror inom parantes avser föregående års utfall.

Revisorerna Stefan Johansson och Kjell Gustafsson bedömde att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet och så blev också fallet.

Styrelsens sammansättning

Under det gångna året har styrelsen i Svensk Elitbandy bestått av:

Ordförande: Christian Ehn
Sekreterare: Anders Strandberg
Kassör: Anders Ahlén
Vice ordförande: Py Börjesson
Övriga styrelseledamöter: Göran Angesten, Conny Gesar, Hanna Sundell

Under lördagens årsmöte, som leddes av mötesordförande Erik Weiman, Uppsala, avtackades avgående Anders Ahlén och Göran Angesten. Valberedningen, som under året har bestått av Thomas Zetterqvist och Emma Kronberg, föreslog sedan omval på ett år för ordförande Christian Ehn och omval på två år för ledamot Conny Gesar. Anders Strandberg, Py Börjesson och Hanna Sundell har alla ett år kvar på sina respektive mandat.

Valberedningen föreslog även nyval av två stycken ledamöter på två år. Detta i form av 36-åriga Margareta Grahn och 56-årige Thomas Lövstedt. Samtliga valberedningens förslag röstades igenom av mötet. Valberedningen för verksamhetsåret 2021/22 består av Thomas Zetterqvist.

Presentation av de nya ledamöterna: 

Margareta Grahn 36 år, Karlstad 

Min familj består av make + jaktlabradoren Hjalmar, 3 år. Jag är uppvuxen i Trollhättan, men bor i Karlstad sedan 13 år tillbaka. Utbildad ekonom med verksamhetsutveckling som stort intresse. Arbetar som vd för stadsnätet i Säffle, tidigare jobbat för IKEA och Scandic Hotels. 

Idag föreningsaktiv som kassör och assisterande tränare för Västerstrands AIK. Jag har spelat bandy sedan 5 års ålder i klubbar som Gripen BK, Grästorp DBK, Villa Lidköping BK och Västerstrands AIK.

Tidigare styrelseledamot i Bandydistrikt Mellansverige. 

”Bandyn är en del av mig! Den är en lika naturlig del av livet som tandborstning, men mycket roligare.” 

Thomas Lövstedt 56 år, Västerås 

Jag är född och uppvuxen i Åmål, Dalsland och Västeråsare sedan 30 år. Gift med Kristina och vi har två bandyspelande söner William, 25, och Elias, 22. Jag brinner verkligen för bandyn och har varit engagerad i VSK Bandy på olika sätt i snart 20 år, allt från ungdomsledare till styrelseledamot där jag var ungdoms- och junioransvarig. Sedan 2017 har jag haft uppdraget som Team Manager för U21-landslaget. 

Civilt har jag i princip hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med försäljning och marknadsfrågor både B2B och konsument. Det känns mycket spännande att få representera FSE och jobba för att stärka elitklubbarna för både dam och herr samt bandyn i stort.

Text: Martin Gustafsson – martin@elitserien.se

Foto: Romus Ramström