Svensk Elitbandy backar angående nya övergångsbestämmelser

Föreningen Svensk Elitbandy väljer att begära att Svenska Bandyförbundet river upp de nya övergångsbestämmelser som infördes tidigare i veckan.

Detta på grund av att nya detaljer i gällande tävlingsbestämmelser har kommit till vår kännedom.

Tidigare i veckan kommunicerade Svenska Bandyförbundet att nya tillfälliga övergångsbestämmelser sjösatts för att skydda klubbarna i denna ekonomiskt prövande tid. De nya reglerna innebar en stängning av det så kallade transferfönstret redan den 28 oktober för klubbar i Elitserien Herr och Dam samt Allsvenskan Herr. Beslutet rörde upp starka känslor runtom i bandysverige och då främst med hänvisning till spelarnas arbetsrätt och att klubbarna i teorin skulle kunna bryta mot ingångna avtal med spelarna utan att spelarna skulle kunna söka sig till en ny klubb. Nu begär dock Föreningen Svensk Elitbandy att Svenska Bandyförbundet river upp beslutet.

– Syftet med att vi valde att vara med och driva den här frågan var att låta klubbarna vinna tid i en förhandling med en spelare. Vår farhåga var att om en klubb skulle få problem med att betala ut löner så skulle spelare kunna lämna omedelbart för en ny klubb, men det har helt enkelt visat sig inte stämma, säger Per Selin, Ligachef för Svensk Elitbandy.

Svensk Elitbandy valde att stödja det förslaget under förutsättning att bland annat eventuellt arbetsrättsliga konsekvenser skulle utredas. Svensk Elitbandy inser nu själva att det man ville uppnå med förändringen redan fanns på plats i gällande tävlingsbestämmelser.

– Det vi hela tiden har vetat är att ett spelarkontrakt upphävs om klubben inte håller sin del av avtalet, exempelvis betalar ut lönen, men det vi dessvärre inte har känt till är att tävlingsbestämmelserna redan tidigare även har gett klubbarna en tidsfrist på 14 dagar att godkänna en övergång till en annan klubb (bilaga 4, kapitel 2, paragraf 1). Med andra ord ett tidsfönster för att komma överens om en lösning med spelaren i fråga. Det var precis det vi ville uppnå med den tillfälliga ändringen, men då den här skrivningen redan fanns i tävlingsbestämmelserna så blir de nya reglerna i praktiken överflödiga enligt vårt sätt att se det. Det enda som har hänt är att vi har skapat förvirring och att spelarna har blivit satta i dålig dager, det har aldrig varit vår mening.

Ligachef Per Selin menar vidare att man har full förståelse för den bitvis upprörda stämning som har rått i anslutning till frågan under den senaste veckan, det är bara att lägga sig platt och erkänna att man inte är sämre än att man kan ändra sig beträffade införande av tillfälliga övergångsbestämmelser.

–Tyvärr är det bara att konstatera att vi gick över ån efter vatten. Informationen hade gått oss förbi och i det här fallet blev det fel. Vi ville hitta ett sätt att stärka klubbarnas skyddsnät, men lösningen fanns redan på plats utan att vi visste om det.
– Det är därför vi vill att SBF river upp de nya, tillfälliga, reglerna, avslutar Selin.