Instruktioner för Svensk Elitbandys webbplattform

1. Översikt

När du loggat in på din klubbs webbsida når du panelen för allt innehåll på sidan. I menyn finns sex olika menyalternativ i huvudmenyn till vänster. Dessa innehåller, i tur och ordning, följande funktioner:

1 Nyheter
är precis som det låter, nyheterna från din klubb i form av text och bild och i viss mån video (sådant videomaterial som inte postas på Bandyplay).

2 Spelare & Ledare
Här lägger du till spelare och ledare tillhörande de lag som presenteras på sidorna under ”Lagen”, d v s A-lag (dam och herr) samt äldsta elitlag på ungdomssidan.

3 Media
Här finns allt material i form av bilder och annat som publiceras på din webbplats och här hamnar alla nya bilder som du laddar upp. Det finns även möjlighet att redigera bilder med hjälp av ett inbyggt verktyg.

4 Sidor
Här finns alla sidor som är publicerade och här hamnar även de nya sidor du lägger till.

5 Utseende
Här finns den huvudmenyn som finns i toppen på ditt lags sida. Viktigt att veta är att inga sidor läggs till automatiskt i menyn, du måste manuellt gå in och lägga till dem via menyverktyget.

6 Användare
Här finns en lista över alla användare som har access till ditt lags sida. Du har möjlighet att skapa nya användare och ta bort användare. När du skapar en ny användare, använd rollen ”Club Administrator”.

2. Skapa Nyhet

Välj ”Skapa nytt”

När du klickat på ”Nyheter” i menyn till vänster kommer du till en översiktsvy av alla nyheter på din sida. Du kan självklart gå in och ändra i, eller ta bort gamla nyheter på ett enkelt sätt genom att klicka på namnet för respektive nyhet. Men nu fokuserar vi på att skapa en nyhet.

För att komma igång och skapa en ny nyhet klickar du på ”Skapa nytt” som finns både över listan av nyheter bredvid rubriken ”Inlägg” samt under ”Nyheter” i menyn.

Skriv en rubrik

Nu har du fått upp en vy med ett tomt inlägg. Börja då med att skriva in din rubrik i det översta fältet under ”Skapa nytt inlägg” (markerat i bilden till vänster.

Tänk på att:

 • Rubriken inte bör vara längre än 55 tecken enligt Googles riktlinjer
 • Att rubriken ska vara säljande, besökaren ska inte kunna motstå att klicka.

Skriv en ingress

När du skrivit rubriken hoppar du ner till texteditorn som påminner mycket om den du ser i exempelvis Word. Nu är det dags att skriva en ingress. En bra ingress är otroligt viktig för ett reportage. Ingressen är ofta det första man läser och du måste skriva en ingress som lockar människor att läsa hela din artikel. En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad reportaget handlar om.

Skriv texten direkt i fönstret du ser till vänster. Markera sedan samtlig text och välj sedan ”Format>Format>Ingress” från drop-down menyn som i bilden till vänster.

Skriv övrigt innehåll

När du skrivit ingressen är det dags att skriva övrigt innehåll i artikeln. För att göra detta så smidigt som möjligt rent formateringsmässigt gör du på följande sätt.

 1. Gör ett returslag så att markören står under ingressen till vänster.
 2. Skriv första meningen och markera den.
 3.  Tryck på knappen ”Rensa formatering” som i bilden till vänster
 4. Fortsätt att skriva resten av innehållet.

Ovan steg genomförs för att på enklast och säkrast möjliga sätt åstadkomma att följande text efter ingressen blir förformaterad löptext.

Tänk på att:

”Rensa formatering”-knappen är väldigt bra att använda om det är så att ni klistrar in text från Word eller andra dokument eftersom det kan följa med formatering som gör att det ser konstigt ut på sidan annars.

Lägg till en bild i texteditorn

När du skrivit klart all text kan det vara lämpligt att lägga till en eller ett par bilder i textflödet. Det gör du genom följande process.

 1. Gör ett returslag så att markören står under ingressen till vänster.
 2. Klicka på knappen ”Lägg till media” som finns under rubrikfältet (se bild 1)
 3.  Välj en bild från bildbiblioteket (fliken ”Mediabibliotek”) eller från din dator (”Ladda upp filer”) (se bild 2)
 4. Anpassa bildens storlek genom att markera bilden och dra i nedre högra hörnet (med ”fn”-knappen intryckt på Mac) om så krävs (bild 3). Alternativt trycker du på pennan som syns över bilden när du markerat den för att skriva in värden manuellt (bild 4).
 5. Bestäm om bilden ska vara vänsterjusterad, centrerad, högerjusterad (eller inget om du vill placera bilden på en egen rad) (bild4).

Tänk på att:

 • Bildernas storlek helst inte ska överstiga 120Kb för att sidan inte ska bli tung att ladda.
 • Fullbredd för ett inlägg är 980px. Om du vill att bilden ska täcka hela bredden är det alltså detta mått som gäller.

Lägg till en utvald bild

När du är klar med allt innehåll till nyheten är det dags att välja en utvald bild. Den utvalda bilden visas dels i samband med det utdrag av nyheten som finns på startsidan men ligger även längst upp. Rekommenderat mått är 980x550px.

 1. Hitta fältet ”Utvald bild” nere till höger i editorn.
 2. Klicka på länken ”Lägg till utvald bild” som finns under rubrikfältet (se bild 1)
 3.  Välj en bild från bildbiblioteket (fliken ”Mediabibliotek”) eller från din dator (”Ladda upp filer”). Tryck sedan på knappen ”Ange utvald bild” (se bild 2).
 4. Kontrollera att den utvalda bilden dyker upp i sektionen ”Utvald bild” (se bild 3).

Tänk på att:

 • Rekommenderat mått för utvald bild är 980x550px. På så sätt slipper du beskärningar av bilden på startsidan och den blir också lagom hög väl inne på inläggssidan.

Välj kategori för ditt inlägg

När du helt klar med allt ditt innehåll är det viktigt att komma ihåg att klicka i Hitta fältet ”Utvald bild” nere till höger i editorn.

 1. Hitta sektionen ”Kategori” till höger om editorn och klicka i checkboxen ”Nyheter” (se bild)

Tänk på att:

 • Om din nyhet inte dyker upp i nyhetsflödet är det med stor sannolikhet för att du inte klickat i kategorialternativet ”Nyheter”.

Publicera din nyhet

När du helt klar med ditt inlägg är det dags för publicering. All navigering när det gäller pulicering hittar du i sektionen ”Publicera” i sektionen längst upp till höger i editorn (se bild 1). Innan du postar kan det dock vara bra att förhandsgranska ditt inlägg. Det kan du göra genom att klicka på knappen ”Förhandsgranska” (se bild 2). En förhandsgranskning öppnas då i ett nytt fönster.

 

Tänk på att:

 • Om din nyhet inte dyker upp i nyhetsflödet är det med stor sannolikhet för att du inte klickat i kategorialternativet ”Nyheter”.

3. Skapa Sida

Välj ”Skapa nytt”

När du klickat på ”Sidor” i menyn till vänster kommer du till en översiktsvy av alla sidor på din webbsida. Du kan självklart gå in och ändra i, eller ta bort gamla sidor på ett enkelt sätt genom att klicka på namnet för respektive sida. Men nu fokuserar vi på att skapa en ny sida.

För att komma igång och skapa en ny nyhet klickar du på ”Skapa nytt” som finns både över listan av sidor, bredvid rubriken ”Sidor” samt under ”Sidor” i menyn.

Skriv en rubrik

Nu har du fått upp en vy med ett tomt inlägg. Börja då med att skriva in din rubrik i det översta fältet under ”Skapa nytt inlägg” (markerat i bilden till vänster.

Tänk på att:

 • Rubriken inte bör vara längre än 55 tecken enligt Googles riktlinjer
 • Att rubriken ska vara säljande, besökaren ska inte kunna motstå att klicka.

Aktivera sidbyggaren Visual Composer

Till din hjälp i designandet av sidor har du sidbyggaren ”Visual Composer” som gör att du kan skapa sidan med hjälp av block och moduler som läggs i rader och kolumner under varandra.

För att aktivera sidbyggaren trycker du på knappen ”Backend editor” (bild 1). Då ser du att editeringsfältet förändras till ett nytt utseende.

Lägg till en rad

Till din hjälp i designandet av sidor har du sidbyggaren ”Visual Composer” som gör att du kan skapa sidan med hjälp av block och moduler som läggs i rader och kolumner under varandra.

För att aktivera sidbyggaren trycker du på knappen ”Backend editor” (bild 1). Då ser du att editeringsfältet förändras till ett nytt utseende.

Du får då två mindre knappar uppe till vänster: en med ett plustecken och en med en webbsida. Även tre stora knappar i huvudfältet: ”Add Element”, ”Add Textblock” och ”Add Template” (bild 2).  Använd plustecknet så ser du hur en mosaik med moduler dyker upp (bild 3). Tryck på knappen ”Row” så ser du hur en ny rad dyker upp i huvudfältet (bild 4).

Skapa kolumner

När du skapat en ny rad kan du dela upp den i kolumner genom att använda den lilla knappen uppe till vänster på raden (bild 1). När du klickat på den knappen ser du att ett antal knappar med alternativ för antal kolumner i olika bredder expanderar (bild 2). I detta fall har vi valt att klicka på 1/2 + 1/2, alltså två lika breda kolumner och då ser vi hur raden delas upp i två kolumner i editorn (bild 3).

Lägg till innehåll i rader och kolumner

När du skapat en ny rad i det antal kolumner du önskar är det dags att lägga till innehåll. I detta fall fortsätter vi från ovanstående och väljer att lägga till innehåll i de två kolumnerna i form av en bild till vänster och en text till höger.

Vi börjar med att trycka på plustecknet i kolumnen till vänster (bild 1). När du gjort det dyker en stor mosaik med en massa olika innehållsmoduler upp. I detta fall vill vi lägga till en bild, så vi väljer modulen ”Single image” (bild 2).

Skriv en ingress

När du skrivit rubriken hoppar du ner till texteditorn som påminner mycket om den du ser i exempelvis Word. Nu är det dags att skriva en ingress. En bra ingress är otroligt viktigare när det gäller nyheter och reportage, men det är även ett effektivt verktyg för en sida. Ingressen är ofta det första man läser och det leder besökaren in till övrigt innehåll. En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad sidan handlar om.

Skriv texten direkt i fönstret du ser till vänster. Markera sedan samtlig text och välj sedan ”Format>Format>Ingress” från drop-down menyn som i bilden till vänster.

Skriv övrigt innehåll

När du skrivit ingressen är det dags att skriva övrigt innehåll i artikeln. För att göra detta så smidigt som möjligt rent formateringsmässigt gör du på följande sätt.

 1. Gör ett returslag så att markören står under ingressen till vänster.
 2. Skriv första meningen och markera den.
 3.  Tryck på knappen ”Rensa formatering” som i bilden till vänster
 4. Fortsätt att skriva resten av innehållet.

Ovan steg genomförs för att på enklast och säkrast möjliga sätt åstadkomma att följande text efter ingressen blir förformaterad löptext.

Tänk på att:

”Rensa formatering”-knappen är väldigt bra att använda om det är så att ni klistrar in text från Word eller andra dokument eftersom det kan följa med formatering som gör att det ser konstigt ut på sidan annars.

Lägg till en bild i texteditorn

När du skrivit klart all text kan det vara lämpligt att lägga till en eller ett par bilder i textflödet. Det gör du genom följande process.

 1. Gör ett returslag så att markören står under ingressen till vänster.
 2. Klicka på knappen ”Lägg till media” som finns under rubrikfältet (se bild 1)
 3.  Välj en bild från bildbiblioteket (fliken ”Mediabibliotek”) eller från din dator (”Ladda upp filer”) (se bild 2)
 4. Anpassa bildens storlek genom att markera bilden och dra i nedre högra hörnet (med ”fn”-knappen intryckt på Mac) om så krävs (bild 3). Alternativt trycker du på pennan som syns över bilden när du markerat den för att skriva in värden manuellt (bild 4).
 5. Bestäm om bilden ska vara vänsterjusterad, centrerad, högerjusterad (eller inget om du vill placera bilden på en egen rad) (bild4).

Tänk på att:

 • Bildernas storlek helst inte ska överstiga 120Kb för att sidan inte ska bli tung att ladda.
 • Fullbredd för ett inlägg är 980px. Om du vill att bilden ska täcka hela bredden är det alltså detta mått som gäller.

Lägg till en utvald bild

När du är klar med allt innehåll till nyheten är det dags att välja en utvald bild. Den utvalda bilden visas dels i samband med det utdrag av nyheten som finns på startsidan men ligger även längst upp. Rekommenderat mått är 980x550px.

 1. Hitta fältet ”Utvald bild” nere till höger i editorn.
 2. Klicka på länken ”Lägg till utvald bild” som finns under rubrikfältet (se bild 1)
 3.  Välj en bild från bildbiblioteket (fliken ”Mediabibliotek”) eller från din dator (”Ladda upp filer”). Tryck sedan på knappen ”Ange utvald bild” (se bild 2).
 4. Kontrollera att den utvalda bilden dyker upp i sektionen ”Utvald bild” (se bild 3).

Tänk på att:

 • Rekommenderat mått för utvald bild är 980x550px. På så sätt slipper du beskärningar av bilden på startsidan och den blir också lagom hög väl inne på inläggssidan.

Välj kategori för ditt inlägg

När du helt klar med allt ditt innehåll är det viktigt att komma ihåg att klicka i Hitta fältet ”Utvald bild” nere till höger i editorn.

 1. Hitta sektionen ”Kategori” till höger om editorn och klicka i checkboxen ”Nyheter” (se bild)

Tänk på att:

 • Om din nyhet inte dyker upp i nyhetsflödet är det med stor sannolikhet för att du inte klickat i kategorialternativet ”Nyheter”.

Publicera din nyhet

När du helt klar med ditt inlägg är det dags för publicering. All navigering när det gäller pulicering hittar du i sektionen ”Publicera” i sektionen längst upp till höger i editorn (se bild 1). Innan du postar kan det dock vara bra att förhandsgranska ditt inlägg. Det kan du göra genom att klicka på knappen ”Förhandsgranska” (se bild 2). En förhandsgranskning öppnas då i ett nytt fönster.

 

Tänk på att:

 • Om din nyhet inte dyker upp i nyhetsflödet är det med stor sannolikhet för att du inte klickat i kategorialternativet ”Nyheter”.