Herr: RF:s beslut av regeringens stödpaket Q3/Q4

Svenska Bandyförbundets styrelse beslutade vid sitt senaste möte om fördelning av det så kallade kompensationsstödet till landets elitserieklubbar herr.

RF:s stöd är på 5 034 000 kr som högsta ligan i bandy erhållit för kvartal 3 och 4 2020. Stödet, som är en kompensation för uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd av covid 19-pandemin, kommer att fördelas enligt RF:s linje med att 43 procent av sökt stöd utbetalas till respektive klubb.

Alla klubbar har till RF redovisat förlorade intäkter och viss besparing på grund av rådande pandemi. Utbetalningen till förbundet är villkorad från RF gällande klubbar vars ansökan ska kompletteras innan utbetalning av sökt stöd sker. Detta är inget som påverkar övriga klubbars utbetalningar, utbetalning av pengarna sker under vecka 48.

  • Av RF har SBF erhållit 43 procent av ansökt nettounderskott enligt RF:s krav på rapporter.
  • 43 procent är vad alla förbundsserier har erhållit av ansökt nettounderskott enligt RF:s ansökningsmallar.
  • Elitserien herrs klubbars nettounderskott blev 11 706 000 kr som landade i utdelning med 43 procent = 5 034 000 kr.
  • Fördelningsprincipen till klubbar görs med samma procentsats på rapporterad nettoförlust per klubb.

– Det här stödet är väldigt välkommet bland våra klubbar, men de här siffrorna visar alltjämt tydligt att våra föreningar blöder ekonomiskt. Det är rejält utmanande tider för samhället i stort och vi är självklart inte undantagna. Så som läget ser ut just nu så räknar vi med att behöva stöd från regeringen även under inledningen av 2021, säger Per Selin, ligachef för Svensk Elitbandy, och fortsätter:

– Däremot måste jag säga att jag är oerhört imponerad av klubbarna och dess supportrars kreativitet och engagemang för att hjälpa respektive förening på bästa sätt. Det märks verkligen vilja stora bandyhjärtan som finns därute i landet.