Matchfixing – hot mot bandyn?

Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrottens integritet och trovärdighet.
Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot idrottens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Även om vi inom bandyn, av allt att döma, hittills verkar ha varit förskonade mot problemet så vill vi göra allt vi kan för att motverka risken att matchfixing får fäste hos oss. Svensk Elitbandy, Svenska Bandyförbundet och Riksidrottsförbundet tar därför gemensamt krafttag i kampen mot matchfixing.
– Bandy ska fortsätta vara en ren sport ur alla aspekter, säger ligachefen Per Selin.  Därför vill vi informera spelare och ledare, och det här är en fortsättning på vårt jobb där vi gemensamt satt vår värdegrund.

Under säsongen 2016/2017 kommer samtliga föreningar i Elitserien att besökas av Riksidrottsförbundets samordnare mot matchfixing, som på plats hos respektive förening, innan eller efter en träning, kommer hålla i en cirka 30 minuter lång informationsträff.

Informationen riktar sig i första hand till spelare och ledare i representationslaget men även styrelsemedlemmar, kanslipersonal och juniorlag kan med fördel närvara på träffen om så önskas.