Som en av blott två arenor i Sverige är Helsingehus Arena och Broberg/Söderhamn förunnat med is året runt och redan när första möjligheten gav, sommaren 2019, passade hemmaklubben på att bjuda in till Midsommarbandy. Då...