Svensk Elitbandy är en intresseförening för klubbarna som spelar i Elitserien.
Styrelse väljs av årsmötet varje år. Svensk Elitbandy har funnits sedan 1950-talet
och vars främsta uppgift är att företräda aktuella Elitserieklubbar i olika typer av frågor.

Förutom detta jobbar Svensk Elitbandy med utvecklingsfrågor, gemensam marknadsföring samt driver och utvecklar klubbarnas egen webbkanal, Bandyplay. 

Föreningen Svensk Elitbandy 

c/o Anders Ahlén, Föreningen Svensk Elitbandy, Erstorpsvägen 6, 531 56 Lidköping, 070-453 17 57.

Organisationsnummer: 81 76 06-9873

Bankgiro: 5918-0968

Ordförande: Christian Ehn, 070-699 31 10, christian.ehn@telia.se

Vice ordförande: Py Börjeson, 076-110 66 22, pyborjeson@gmail.com

Sekreterare: Anders Strandberg, 070-591 48 98, ka.strandberg@gmail.com

Kassör: Anders Ahlén, 070-453 17 57, anders57ahlen@gmail.com

Övriga styrelseledamöter: Conny Gesar, Hanna Sundell och Göran Angesten

Ligachef: Per Selin, 070-690 92 45, per.selin@elitbandy.se

Arbetsgrupper inom Svensk Elitbandy:

Marknadsgruppen: Björn Stenvad, Per Selin, Christian Ehn.
Evenemangsgruppen: Jonas Johansson, Rafi Markarian, Andreas Söderman, Björn Stenvad, Conny Gesar, Per Selin.

Representation i SBF:s kommittéer:

Tävlingskommittén: Conny Gesar, adj Per Selin
Internationella kommittén: Per Selin
Plankommittén: Py Börjesson

Revisorer:
Kjell Gustafsson, Trollhättan
Stefan Johansson, Edsbyn

Valberedare:
Thomas Zetterqvist, Edsbyn
Emma Kronberg, Bohus

Hedersordförande:
Carl-Axel Pettersson, Sandviken
Peter Olsson, Västerås

Hedersledamot:
Sune Johansson, Falun