Kommunikation alltmer i fokus för elitserieklubbarna

Under lördagen träffades elitserieklubbarnas kommunikatörer och mediaansvariga för en lång rad inspirerande och utvecklande samtal om hur liga och föreningar ska jobba med kommunikation framöver.

Tidigare i förra veckan samlades Elitseriens klubb- och marknadschefer för en inspirerande konferens och under lördagen var det kommunikatörer och mediaansvarigas tur. Träffen leddes av Martin Gustafsson, kommunikatör på Svensk Elitbandy, och var den första i vad parterna nu hoppas ska bli ett naturligt forum för klubbar och liga att tillsammans utveckla alla former av kommunikation, såväl intern som extern.

– Det var väldigt givande att kunna träffas på det här sättet och diskutera en lång rad olika tankar, idéer och förutsättningar. Våra klubbar har alltifrån heltidsanställda kommunikatörer till ideella personer som ansvarar, så utifrån det tror jag det är viktigt att vi pratar med varandra för att skapa förståelse och för att hjälpas åt på bästa sätt, säger Martin Gustafsson.

Utöver intressanta diskussioner om transparens, krishantering och självbild så riktades ett tydligt fokus mot kommunikation inför och under våra matcharrangemang och event samt mot hur föreningarna kan utveckla synergieffekterna mellan marknadsarbete och kommunikationsarbete.

– Det finns jättemycket outnyttjad potential i våra klubbar när det kommer till att väva ihop en bra kommunikation med marknadssidan och det var väldigt spännande att höra alla resonemang och idéer kring vad som, till exempel, är bra digital marknadsföring för en samarbetspartner. Här är jag väldigt nyfiken på att få jobba tillsammans med klubbarna och deras olika förutsättningar för att få dem att ta stora steg framåt, säger Gustafsson.

Ambitionen är nu att ligan och berörda ansvariga i alla 20 FSE-klubbar nu ska sjösätta en digital mötesplats för att få en fungerande intern dialog för det löpande arbetet med media och kommunikation och på så sätt fortsätta stärka banden mellan parterna.