Kommersiell utveckling i fokus för herrklubbarna

Under två dagar i Uppsala träffades elitklubbarna på herrsidan nyligen för att diskutera affärsutveckling och gemensamma visioner. En träff som gav upphov till många kloka idéer.

Nyligen träffades alla 14 elitklubbar på herrsidan för en tvådagarskonferens i Uppsala med fokus på marknadsarbete, affärsutveckling och gemensamma aktiviteter och visioner. Träffen bjöd på en lång rad högoktaniga diskussioner som bland annat vidrörde hållbarhetsarbete, publikutveckling och hur kraften i det lokala kan stärka det gemensamma.

– Vi har haft fokus på viktiga utvecklingsfrågor för föreningarna, ur ett kommersiellt perspektiv. Det har handlat väldigt mycket om klubbarnas olika förutsättningar och vad som är viktiga frågor för dem, kopplat till gemensamma aktiviteter som hållbarhet och de globala målen, säger Björn Stenvad, VD på Rättighetsbyrån, som fanns med och höll i träffen tillsammans med Svensk Elitbandy.

– Det känns som att det finns ett väldigt stort engagemang från klubbarna. Diskussionerna visar att det många gånger finns fler likheter än olikheter föreningarna emellan. Även om det är så att klubbarna är väldigt olika organisatoriskt så finns det behov att varje klubb utvecklar sina erbjudanden, arbetar med hållbarhet och så. Det finns väldigt mycket att lära mellan klubbarna och det känns som att de är mer sammansvetsade som liga än tidigare.

Stenvad menar vidare att just frågorna kring hållbarhet och det påbörjade arbetet med de globala målen renderade ett större engagemang än vad han vågat tro på förhand.

– Det var ett större engagemang än vad jag trodde kring hållbarhetsfrågan och de globala målen. Alla kändes väldigt intresserade och tänkte verkligen till. I övrigt var det väldigt stort engagemang kring bland annat den mediala frågan, men det var mer väntat, säger han.

Arbetet med affärsutveckling har pågått inom Svensk Elitbandy sedan hösten 2021 och Per Selin, ligachef för Svensk Elitbandy, ser både en ökad delaktighet från klubbarna och en större spänst i diskussionerna.

– Arbetet har pågått i ungefär ett år nu och vi har haft Michael Campese som affärsutvecklare åt ligan på en halvtidstjänst ungefär. Det var en del i det här mötet och sedan är det publik- och rekryteringsdelen. Hur ska vi locka mer publik till våra arenor? Där jobbar vi sedan tidigare med en 1 000-dagarsplan vi har. De två sakerna har störst fokus, men sedan blir det en del praktiskt arbete också med saker som arenareklam och tv-sändningar, säger Selin.

– Det är en väldig energi i snacket, mer nu än förr, så det går åt rätt håll. Sedan tycker vi ju självklart olika om en del saker, men vi kan ändå diskutera och det är det som är bra. Då kommer vi fram till gemensamma saker också.

Foto & Text: Martin Gustafsson – martin@elitserien.se