Elitseriens samhällsengagemang förstärks

Vi på Svensk Elitbandy har för andra året i rad tagit fram en samhällsrapport där vi sammanställt vad respektive klubb i våra två elitligor bedriver för samhällsnyttig verksamhet.

De olika aktiviteterna redovisas genom denna Samhällsrapport. Glädjande nog ser vi en positiv utveckling där samhällsengagemanget på flera plan flyttat fram sin position under året.

Samhällsengagemanget startar i tidig ålder. Genom Skridskokul och Bandykul får de allra yngsta knattarna i tidig ålder komma i kontakt med skridskoåkning för allra första gången. Skridskokul och Bandykul drivs av bandyföreningar runt om i Sverige, genom ett initiativ från Svenska Bandyförbundet. Senaste säsongen kom 1 840 knattar i kontakt med denna verksamhet genom våra elitlag. Det är en ökning med 8 procent sedan förra säsongen. Vår ordinarie barn- och ungdomsverksamheten, där vi hittar alla tjejer och killar i de seriespelande lagen, engagerade 3 300 barn och ungdomar genom våra elitlag i dam- respektive herrligan.

Utanför bandyplanen fortsätter våra föreningar att göra skillnad för människor. Våra klubbar genomförde under säsongen 12 olika samverkansprojekt och initiativ tillsammans med skolor lokalt ute i våra elitklubbar. Det kan handla om att skolelever bjuds in till att få prova på bandy, till att klubbarna kommer ut till skolorna och där lyfter viktiga värdegrundsfrågor i klassrummen.

Antalet integrationsprojekt har ökat under året. Säsongen 2022/23 har 8 klubbar initierat renodlade projekt eller initiativ för ett mer inkluderande samhälle. Genom bandyn kan vi skapa ett sammanhang och en ökad tillhörighet. Det kan röra sig om att våra klubbar bjuder in till sociala aktiviteter, idrottsrelaterad verksamhet där lek och rörelseglädje är i fokus, till mer riktade insatser i utanförskapsområden där klubbarna synliggör bandyn för barn och unga som ännu inte upptäckt vår idrott.

Tillsammans med kommuner, sponsorer och partners från näringslivet och flertalet idéburna organisationer kan vi bidra till att göra skillnad för fler barn och unga i vårt samhälle. Det är något som gör oss väldigt stolta!

Trevlig läsning!

Läs hela samhällsrapporten här >>

Per Selin
Ligachef, Svensk Elitbandy