Elitserien gör samhällsnytta – se hela sammanställningen

Svensk Elitbandys 19 föreningar har i alla år gjort stora insatser för sina lokalsamhällen vid sidan av att spela högkvalitativa matcher. En samhällsnytta som nu sammanställts i en rapport.

 För första gången någonsin presenterar Svensk Elitbandy och dess 19 klubbar en samhällsrapport, vilken kartlägger och konkret visar upp de många insatser som föreningarna gör i sina lokalsamhällen. Samhällsnyttan inkluderar bland annat de drygt 3 300 barn och ungdomar som spelar bandy och får sin fostran genom de 19 elitklubbarna plus de drygt 1 700 knattar som deltog i initiativ som Skridskokul och Bandykul under den senaste säsongen.

– Grunden i våra föreningars verksamhet är barn- och ungdomsbandyn och det är viktigt för klubbarna att försöka hitta sätt att konkretisera vilken nytta deras aktiviteter gör i samhället. Det handlar långt ifrån alltid om att spela bandy, utan om att ge barn och ungdomar en aktiv, hälsosam fritid i en trygg och inkluderande miljö, säger Per Selin, ligachef för Svensk Elitbandy.

Klubbarnas samhällsengagemang stannar dock inte bara på isen. Bland annat drivs en lång rad samverkansprojekt mellan föreningarna och skolor på orten. Aktiviteterna kan bland annat handla om att spelare och ledare besöker skolor för att vara ambassadörer och lyfta viktiga värdegrundsfrågor. Flera föreningar har även startat upp trygghetsskapande aktiviteter för ett mer inkluderande samhälle, så som integrationsprojekt.

– Det lokala engagemanget runt våra klubbar är enormt och det blir allt viktigare att visa upp och poängtera det på tydliga sätt. Det tycker vi att den här samhällsrapporten är ett steg i rätt riktning för att göra. Bandyklubbarna, och idrottsföreningar i stort, är vitala delar av sina respektive samhällen och vi är övertygade om att vi tillsammans kan fortsätta belysa och stärka relationen mellan förening, näringsliv, kommuner och invånare, säger Per Selin.

Läs hela Samhällsrapporten 2022 och vad föreningen på just din ort gör för att bidra till samhället >>